Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khoá để kiểm tra.

Duyệt tiện ích mở rộng theo danh mục

Tên miền
Giá mới
Chuyển đổi
Gia hạn
.vn hot!
800,000đ
1 Năm
800,000đ
1 Năm
800,000đ
1 Năm
.com.vn
700,000đ
1 Năm
700,000đ
1 Năm
700,000đ
1 Năm
.net.vn
700,000đ
1 Năm
700,000đ
1 Năm
700,000đ
1 Năm
.org.vn
500,000đ
1 Năm
500,000đ
1 Năm
500,000đ
1 Năm
.info.vn
500,000đ
1 Năm
500,000đ
1 Năm
500,000đ
1 Năm
.gov.vn
500,000đ
1 Năm
500,000đ
1 Năm
500,000đ
1 Năm
.edu.vn
500,000đ
1 Năm
500,000đ
1 Năm
500,000đ
1 Năm
.biz.vn
700,000đ
1 Năm
700,000đ
1 Năm
700,000đ
1 Năm
.name.vn
200,000đ
1 Năm
200,000đ
1 Năm
200,000đ
1 Năm
.com hot!
309,240đ
1 Năm
309,240đ
1 Năm
309,240đ
1 Năm
.net
350,000đ
1 Năm
426,600đ
1 Năm
426,600đ
1 Năm
.org
388,440đ
1 Năm
388,440đ
1 Năm
388,440đ
1 Năm
.biz
374,040đ
1 Năm
374,040đ
1 Năm
374,040đ
1 Năm
.info
104,040đ
1 Năm
417,960đ
1 Năm
417,960đ
1 Năm

Vui lòng chọn danh mục.

Thêm web hosting

Chọn từ một loạt các gói lưu trữ web

Chúng tôi có các gói thiết kế phù hợp với mọi mức chi phí

Khám phá các gói dịch vụ ngay

Chuyển đổi tên miền của bạn cho chúng tôi

Chuyển ngay bây giờ để mở rộng miền của bạn thêm 1 năm!*

Chuyển đổi tên miền

* Không bao gồm các đuôi tên miền và tên miền mới gia hạn gần đây