Email tên miền

Email tên miền cho doanh nghiệp

Thanh toán một lần, sử dụng vĩnh viễn
Số lượng tài khoản không giới hạn
Dung lượng không giới hạn
Bảo mật 2 lớp
Kết nối được với Outlook, IMAP/POP
Truy cập trên mọi thiết bị
100% uptime
Sao lưu hàng giờ, dữ liệu luôn an toàn.
Hệ thống chống spam, virus, malware chuẩn quốc tế
Khả năng lưu trữ, tìm kiếm dữ liệu cao cấp
Có ứng dụng cho iOS, Android
Tính năng tạo email mẫu, trả lời tự động
Bàn giao toàn quyền quản trị